Korupcijos prevencija


Pranešimų apie korupcinę veiką kontaktai:

Lopšelio-darželio ˶Varpelis˝ direktorė
Tel. 8 458 52229
El. paštas
 varpelis@parok.lt

Danguolė Laužadienė
Antikorupcinės darbo grupės vadovė
Tel. nr. 8 614 92699
El. paštas
dauguole.lauzadiene@gmail.com


Rokiškio rajono savivaldybės 2016-2019 metų korupcijos prevencijos programa http://www.rokiskis.lt/lt/korupcijos-prevencija-2/korupcijos-prevencijos-programos.html

Rokiškio lopšelio-darželio ,,VARPELIS“ 2017-2018 metų korupcijos prevencijos priemonių planas
Rokiškio lopšelio-darželio „VARPELIS“ 2017-2018 metų korupcijos prevencijos programa
Rokiškio lopšelio-darželio ,,VARPELIS“ korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Įsakymas dėl Rokiškio lopšelio-darželio ,,VARPELIS“ korupcijos prevencijos tvarkos aprašo, korupcijos prevencijos programos ir 2017-2018 m. korupcijos prevencijos programos priemonių plano tvirtinimo