Atviri duomenys


 

Duomenys 2023-2024 m. m.
Vaikų skaičius – 173
Grupių skaičius – 10
Lopšelio grupės – 3 (39 vaikai)
Darželio grupės – 5 (96 vaikai)
Priešmokyklinės grupės – 1 (18 vaikų)
Jungtinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės – 1 (20 vaikų)
Darbuotojų skaičius – 61
Pareigybių skaičius – 57,31
Informacija apie laisvas vietas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse:
Laisvų vietų nėra