Korupcijos prevencija


Pranešimų apie korupcinę veiką kontaktai:

Lopšelio-darželio ˶Varpelis˝ direktorė
Tel. +370 458 52229
El. paštas
 varpelis@parok.lt

Nijolė Skukauskienė
Antikorupcinės darbo grupės vadovė
El. paštas nijoleskukauskiene@gmail.comPareigybės, į kurias pretenduojant, turi būti surinkta informacija apie asmenį


Rokiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programa http://www.rokiskis.lt/lt/korupcijos-prevencija-2/korupcijos-prevencijos-programos.html


2023-2024

Rokiškio lopšelio-darželio „VARPELIS“ 2021-2022 metų korupcijos prevencijos programa
Rokiškio lopšelio-darželio ,,VARPELIS“ 2021-2022 metų korupcijos prevencijos priemonių planas


2021-2022


Rokiškio lopšelio-darželio „VARPELIS“ 2021-2022 metų korupcijos prevencijos programa
Rokiškio lopšelio-darželio ,,VARPELIS“ 2021-2022 metų korupcijos prevencijos priemonių planas
Įsakymas dėl Rokiškio lopšelio-darželio ,,VARPELIS“ korupcijos prevencijos programos ir 2021-2022 m. korupcijos prevencijos programos priemonių plano tvirtinimo


2019-2020

Rokiškio lopšelio-darželio „VARPELIS“ 2019-2020 metų korupcijos prevencijos programa
Rokiškio lopšelio-darželio ,,VARPELIS“ 2021-2022 metų korupcijos prevencijos priemonių planas
Įsakymas dėl Rokiškio lopšelio-darželio ,,VARPELIS“ korupcijos prevencijos programos ir 2019-2020 m. korupcijos prevencijos programos priemonių plano tvirtinimo


2017-2018

Rokiškio lopšelio-darželio „VARPELIS“ 2017-2018 metų korupcijos prevencijos programa
Rokiškio lopšelio-darželio ,,VARPELIS“ 2017-2018 metų korupcijos prevencijos priemonių planas
Įsakymas dėl Rokiškio lopšelio-darželio ,,VARPELIS“ korupcijos prevencijos programos ir 2017-2018 m. korupcijos prevencijos programos priemonių plano tvirtinimo
Rokiškio lopšelio-darželio „VARPELIS“ 2017-2018 metų korupcijos prevencijos tvarkos aprašas