Nuostatai

 

Rokiškio lopšelio-darželio ,,VARPELIS“ nuostatai