ROKIŠKIO LOPŠELIUI-DARŽELIUI „VARPELIS“ PRATĘSTAS SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ STATUSAS

    Rokiškio lopšelis-darželis ,,Varpelis“ 2022 m. baigė įgyvendinti penkerių metų trukmės Sveikatingumo programą ,,Sveikatos miestelis“ ir pateikė  Nacionalinei sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo koordinavimo komisijai (toliau – Komisija) įvertinti  įgyvendinimo ataskaitą ir parengtą naują lopšelio-darželio sveikatingumo programą  2022-2027 m. Komisija aptarusi naują sveikatos stiprinimo programą, įgyvendinimo ataskaitos rezultatus, priėmė sprendimą - Rokiškio lopšeliui-darželiui ,,Varpelis“ pratęsti sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laiką iki 2027 metų. Lopšelio-darželio ,,Varpelis“ sveikatos stiprinimo veikla įvertinta  49 balais (iš 51).
   
Sveikatą stiprinančiomis mokyklomis pripažįstamos mokyklos, atitinkančios sveikatos stiprinimo veiklos valdymo struktūros, politikos ir kokybės užtikrinimo, psichosocialinės aplinkos, fizinės aplinkos, žmogiškųjų ir materialinių išteklių, sveikatos ugdymo, sveikatą stiprinančios mokyklos patirties sklaidos kriterijus. Mokyklos, siekiančios, kad būtų pratęstas sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laikas, sveikatos stiprinimo veikla turi surinkti nuo 34 iki 51 balo.