Ugdymo programos

 

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS

 

Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo

 

Sprendimas dėl pritarimo Rokiškio rajono savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių ikimokyklinio ugdymo programoms

 

Ikimokyklinio ugdymo programa ,,Pažinimo taku"