Ugdymo programos

 

Socialinio emocinio ugdymo programa 2019-2021 m.

 

Sprendimas dėl pritarimo Rokiškio rajono savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių ikimokyklinio ugdymo programoms

 

Ikimokyklinio ugdymo programa ,,Pažinimo taku"

 

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 

Etnokultūrinio ugdymo programa ,,Tėviškės spalvos“ 2018 m.