Užmokesčio už paslaugas aprašas

 

Mokesčio už vaikų išlaikymą Rokiškio r. savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas